Terugkeer volwaardig voortgezet onderwijs definitief

Ga terug

Terugkeer volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade definitief: groen licht voor Het Martin Buber

Vandaag ontving de gemeente Kerkrade het positieve bericht uit Den Haag. Onderwijsminister Dennis Wiersma geeft groen licht voor Het Martin Buber. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van Kerkrade in vervulling. De wens begon in oktober 2019 met een motie van de gemeenteraad voor volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade. Deze motie werd unaniem gesteund door de fracties.

Wethouder Jo Schlangen (Onderwijs): ‘We hebben een lange weg afgelegd met vallen én opstaan. Met één doel voor ogen: zorgen dat Het Martin Buber er komt. Ik ben dan ook ontzettend trots dat we weer een grote stap hebben gezet. We gaan verder aan de slag voor de opening van Het Martin Buber in augustus 2024!’

Veel steun uit de Kerkraadse samenleving voor Het Martin Buber
Met de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ kwam er de mogelijkheid om met hulp van de overheid een school op te richten. Daarvoor was aantoonbare steun van de Kerkraadse samenleving noodzakelijk. In 2021 werd de eerste aanvraag voor Het Martin Buber ingediend. De steun  van uit Kerkrade bleek ongekend, de benodigde ouderverklaringen werden ruimschoots behaald. Zeer teleurstellend was de afwijzing die volgde in mei 2022. Deugdelijkheidseis D1 burgerschapsonderwijs bleek het struikelblok.

Tweede aanvraag succesvol!
Gemeente Kerkrade liet het er niet bij zitten, in 2022 werd een tweede aanvraag ingediend. De onderwijsplannen op het onderdeel burgerschapsonderwijs werden concreter uitgewerkt. Een tweede belangstellingsregistratie werd gestart. De steun van de ouders uit Kerkrade bleek onverminderd en het benodigde aantal ouderverklaring werd weer ruimschoots gehaald. En na het positieve advies van de Inspectie van Onderwijs geeft nu ook de onderwijsminister zijn akkoord.

Opening in augustus 2024
Met het groene licht van de minister, gaat Het Martin Buber een volgende fase in. Alles is erop gericht om de deuren van de nieuwe school in augustus 2024 te openen.

Burgemeester Petra Dassen: ‘We kijken nu al uit naar die eerste schooldag in augustus 2024. Heerlijk die reuring van scholieren in onze stad, die samen écht gaan beleven wat ze leren. Dankbaar ben ik voor de inzet van de gemeenteraad, inwoners en al onze partners. Dit hebben we samen bereikt en daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Volwaardig voortgezet onderwijs hoort in Kerkrade!’

Een uniek onderwijsconcept
Het Martin Buber biedt straks vernieuwend voortgezet onderwijs voor mavo, havo en vwo. Het is de bedoeling dat de school een belangrijke plek gaat innemen in Kerkrade. Een plek waar alle kinderen de kans krijgen om op te groeien tot zelfstandige jonge mensen, die met hoofd, hart en handen willen bijdragen aan de samenleving.

De nieuwe school in de stad
Het Martin Buber start in een tijdelijke locatie. Deze locatie wordt op De dag van Het Martin Buber op 10 juni 2023 bekendgemaakt.
De onderzoeken voor een permanente locatie lopen voorspoedig. Het gaat naar verwachting 3,5 jaar duren voordat deze locatie klaar is.

Start van docenten
In augustus 2023 starten enkele docenten met het werken aan het schoolplan en de organisatie van de ‘Beleef wat je leert’ routes. Dit doen zij zichtbaar in stad, waarbij er op vaste tijden ruimte is voor persoonlijk contact. Ouders krijgen de gelegenheid om op afspraak meer informatie en advies te ontvangen.