Ouderparticipatie

Ouderparticipatie en medezeggenschap

Het Marin Buber is een school met-, door- en voor de stad. Wij slaan de handen ineen om onze stad weer te laten bloeien en onze kinderen te vormen tot zelfbewuste betrokken (wereld)burgers. Dit kunnen we alleen maar samen.

Op maandag 4 maart gaan we met elkaar in gesprek over de betrokkenheid van ouders en leerlingen binnen Het Martin Buber. Hoe geven we niet alleen bij de start, maar ook de komende jaren samen vorm aan Het Martin Buber? Binnen Het Martin Buber nemen we samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze toekomst, onze kinderen, onze leerlingen, op hun route naar volhoudbaar burgerschap. Het belang van sociale waarden zoals verbondenheid (solidariteit), verantwoordelijkheid en vertrouwen worden in de organisatie en het onderwijs van Het Martin Buber benadrukt. We zien Het Martin Buber liever als een inclusieve leergemeenschap, dan als ‘een school’.  Oprechte dialoog en ontmoeting vanuit een wederkerige relatie zijn er cruciaal. Echt contact is de bedoeling!

Reactie van ouder

Maandag 4 maart was ik aanwezig bij de eerste ouderbijeenkomst over medezeggenschap en ouderparticipatie van Het Martin Buber. Samen met zestien andere ouders en twee docenten  deelde ik ideeën en meningen over hoe betrokken willen ouders zijn, wat is de rol van school en wat zou de leerling ervan vinden. Onder leiding van Vereniging Openbare Onderwijs en in aanwezigheid van de twee kwartiermakers. Een zinvolle avond waarin duidelijk werd dat veel aanstaande leerlingen staan te popelen om zich aan te melden en dat hun ouders bereid zijn zich in te zetten voor deze nieuwe school. Een greep uit de mooie bijdrages: Ook contact tussen school en ouders als het wel goed gaat, gebruik ouders als kritische vriend en vindt de balans tussen betrokkenheid van ouders en de vrijheid van de leerlingen. Persoonlijk vond ik het ook erg leuk om eens andere ouders te ontmoeten en van hen te horen waarom zij en hun kinderen kiezen voor Buber. Na 1 april zullen meer van dit soort avonden georganiseerd worden. Ook meedenken en meepraten? Doen! Stuur dan een berichtje aan info@hetmartinbuber.nl

Ook namens de andere aanwezige ouders,

Hilde Baaij