Haltes

Het Martin Buber is een school waar binnen- en buitenschools leren hand in hand gaan om het leren zinvol te maken. We werken daarom met Haltes, op verschillende hotspots in Kerkrade gaan we in de middag aan de slag.

Bibliotheek Kerkrade (HUB)

Het is een dynamische leeromgeving die leerlingen stimuleert om te verkennen en zichzelf te ontwikkelen op verschillende gebieden. De bibliotheek biedt een rijke en talige omgeving en een breed scala aan bronnen en mogelijkheden. In de bibliotheek is alles voorhanden voor informatie opzoeken, kritische informatieverwerking, leren studeren, lezen, studie, samenwerken etc.

De bibliotheek biedt dus een rijkdom aan leermogelijkheden die we in een ‘normaal’ lokaal niet kunnen bieden en we de leerlingen dus veel beter kunnen voorbereiden op de het vervolgonderwijs. Alle leerlingen van Het Martin Buber krijgen een uitgebreid lidmaatschap bij de bibliotheek.

Hoe uit zich dit in de praktijk?
De leerlingen krijgen lessen in de bibliotheek en ontdekken nieuwe boeken, genres en auteurs door middel van boeken, bundels, tijdschriften en andere (digitale) bronnen. Daarnaast is er de mogelijkheid deel te nemen aan educatieve workshops en activiteiten. De bibliotheek verrijkt ook de ontwikkeling van de onderzoekvaardigheden en de informatiegeletterdheid. Ook is er ruimte voor samenwerken en creatieve expressie door middel van deelname aan schrijfactiviteiten, boekenclubs, taalgroepen, tentoonstellingen, creatie lab en andere culturele evenementen waar de leerlingen een steentje aan bij zullen dragen.

Het theater

Op een écht podium leren presenteren, je eerste voorstelling maken en geven aan je klasgenoten. Leuker en veiliger kun je plankenkoorts niet overwinnen. Maar ook regelmatig toneel, cabaret, muziekvoorstellingen bekijken.
De leerlingen bezoeken dus regelmatig het theater en krijgen lessen rondom podiumkunst en theatertechnieken (licht, geluid, decor) in het theater door vakspecialisten.

Het SMK

Het muziek en cultuuronderwijs in een professionele omgeving door docenten met een eigen expertise. Het SMK biedt de mogelijkheid om álle facetten van muziek te ontdekken en te ervaren. De leerlingen krijgen alle lessen rondom muziek in de ruimtes van het SMK door gespecialiseerde docenten.