Procedure voor aanmelding

De kleinschaligheid is één van de pijlers van Het Martin Buber. We hebben ruimte voor 10 met een uitloop naar maximaal 12 stamgroepen van maximaal 18 leerlingen. We gaan ervan uit dat we binnen deze ruimte alle aanmeldingen voor de brugklas kunnen plaatsen.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten:

Procedures aanmelding

Schoolondersteuningsprofiel 2024-2025